Thánh Điện xin thông báo bảo trì máy chủ từ đến 6h-6h15p Ngày 12/3/2024

Kết quả hình ảnh cho bảo trì

 

Quý đạo hữu vui lòng thoát khỏi game trước thời gian bảo trì để tránh lỗi phát sinh và những tổn thất không đáng có.

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  • Fanpage

  • thucsonkyhiep3d@gmail.com

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!