Thánh Điện xin thông báo bảo trì máy chủ để nâng cấp client từ đến 18h- 18h15 ngày 18/9/2022. Sau khi bảo trì hoàn tất, bản game cũ sẽ không thể sử dụng. Quý đạo hữu vui lòng tải lại game

 

Kết quả hình ảnh cho bảo trì

 

Quý đạo hữu vui lòng thoát khỏi game trước thời gian bảo trì để tránh lỗi phát sinh và những tổn thất không đáng có.

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!