Nếu bạn đang gặp vấn đề khi chơi game Thục Sơn 3D và bị văng ra khỏi game sau 3-5 phút, hãy thử các bước sau để khắc phục:

Bước 1: Thoát tất cả các phiên game

  • Đầu tiên, thoát khỏi tất cả các phiên game Thục Sơn 3D đang chạy trên máy tính của bạn. Đảm bảo rằng không còn bất kỳ phiên game nào đang chạy trong nền.

Bước 2: Mở Command Prompt (CMD) với quyền Administrator

  • Tiếp theo, bạn cần mở Command Prompt (CMD) với quyền Administrator. Để làm điều này, hãy tìm CMD trong menu Start, chuột phải vào nó và chọn “Run as administrator” (Chạy với quyền administrator).

Bước 3: Dừng dịch vụ AutoService

  • Trong Command Prompt (CMD), gõ lệnh sau và nhấn Enter: “sc stop AutoService”. Lưu ý rằng không cần dấu ngoặc kép xung quanh tên dịch vụ.
  • Lệnh này sẽ dừng dịch vụ AutoService, một dịch vụ liên quan đến chế độ tự động trong game Thục Sơn 3D.

Bước 4: Khởi động lại game

  • Sau khi đã dừng dịch vụ AutoService, bạn có thể khởi động lại game Thục Sơn 3D.
  • Đảm bảo rằng bạn không sử dụng chế độ tự động (auto) trong game và kiểm tra xem liệu vấn đề bị văng sau 3-5 phút đã được giải quyết hay chưa.

Lưu ý: Nếu sau khi thực hiện các bước trên vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra xem máy tính của bạn có đáp ứng đủ yêu cầu hệ thống của game Thục Sơn 3D. Cập nhật các trình điều khiển đồ họa và đảm bảo rằng bạn đang chạy phiên bản game mới nhất cũng có thể giúp giải quyết vấn đề.

Hoặc bạn có thể tải file bat để tắt Auto Service tại đây

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  • Fanpage

  • thucsonkyhiep3d@gmail.com

  • ĐT: 0945607222

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!