Thân chào quý đạo hữu

 

Di Quang Danh Vọng là tính năng mới của Thục Sơn Kỳ Hiệp 3D nhằm giúp quý đạo hữu nâng cao sức mạnh của bản thân

 

NPC: Di Quang Danh Vọng: Thành Đô ( 256 -509)

 

Để nâng cấp di quang đạo hữu cần các vật phẩm tương ứng. Sau khi đạt cấp độ danh vọng yêu cầu hãy mua vật phẩm cần , sau đó đối thoại với NPC Di Quang Danh Vọng tại Thành Đô để Nâng Cấp

 

Tên vật phẩm Nhiệm Vụ
Phích Lịch Hắc Phong Trại danh vọng cấp 3
Long Uyên Hắc Phong Trại danh vọng cấp 5
Thiên Giám Boss TG, Boss Ngân Anh, Kỳ Trân Các
Bích Hoa Quế Hoa Sơn danh vọng cấp 3
Tử Điện Quế Hoa Sơn danh vọng cấp 5
Bất Diệt Boss TG, Boss Ngân Anh, Kỳ Trân Các
Cửu Đinh Tuyết Sơn Thôn danh vọng cấp 3
Thái Cực Tuyết Sơn Thôn danh vọng cấp 5
Thông Huyền Boss TG, Boss Ngân Anh, Kỳ Trân Các
Tinh Diệu Thanh Loa Sơn danh vọng cấp 3
Vĩnh Hằng Thanh Loa Sơn danh vọng cấp 5
Tề Nhất Boss TG, Boss Ngân Anh, Kỳ Trân Các
Hạo Nguyệt Mã Hùng Thôn danh vọng cấp 3
Thiết Kính Mã Hùng Thôn danh vọng cấp 5
Viêm Tinh Boss TG, Boss Ngân Anh, Kỳ Trân Các
Cùng Kỳ Đới Gia Trường danh vọng cấp 3
Hợp Nhất Đơi Gia Trường danh vọng cấp 5
Phượng Ngưng Boss TG, Boss Ngân Anh, Kỳ Trân Các

 

Mỗi cấp độ Di Quang sẽ tăng :

  • 0.5% Sát Thương Hệ
  • 1% Tốc độ di chuyển
  • 100 Giới hạn khí huyết

Mỗi lần nâng cấp sẽ tiêu tốn 1 vật phẩm tương ứng
Thành công hay thất bại thì vật phẩm đều biến mất

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  • Fanpage

  • thucsonkyhiep3d@gmail.com

  • ĐT: 0945607222

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!