Thân chào quý đạo hữu!

 

Sự kiện Đua Top Cấp Độ của máy chủ Nguyệt Long đã kết thúc, BTQ xin chúc mừng Top 20 đạo hữu đầu tiên đạt cấp độ cao nhất trong bảng xếp hạng

Không có mô tả ảnh.

 

Phần thưởng: 

 

Top 1- top 10: 1 vũ khí thiên lam 7x hoặc 8x theo yêu cầu, tuỳ chọn option

 

Top 11- top 20: 1 viên Thất Sắc Huyết Kim 30%

 

- Các phần thưởng khoá định trực tiếp

 

Lưu Ý:

- Các nhân vật từ top 1-10 inbox cho AD để nhận vũ khí theo option

- Phần thưởng sẽ được gửi bưu kiện trong vòng 7 ngày kể từ khi có thông báo trên trang chủ

- Trong quá trình diễn ra sự kiện nếu có tranh chấp về cấp độ ngang bằng nhau, BTQ sẽ kiểm tra hệ thống để tìm ra người chiến thắng cuối cùng

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!

 

 

 

Phần thưởng: 

 

Top 1- top 10: 1 vũ khí thiên lam 7x hoặc 8x theo yêu cầu, tuỳ chọn option

 

Top 11- top 20: 1 viên Thất Sắc Huyết Kim 30%

 

- Các phần thưởng khoá định trực tiếp

 

Lưu Ý:

- Phần thưởng sẽ được gửi bưu kiện trong vòng 7 ngày kể từ khi có thông báo trên trang chủ

- Trong quá trình diễn ra sự kiện nếu có tranh chấp về cấp độ ngang bằng nhau, BTQ sẽ kiểm tra hệ thống để tìm ra người chiến thắng cuối cùng

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!