BTQ xin chúc mừng các đạo hữu có tên sau đây đã giành được phần thưởng của sự kiện Bàn Tay May Mắn:

 

Tên Nhân Vật Vật Phẩm Thời Gian
ThachPhaThien kỵ thú Tuần Lộc 19h40 ngày 25/9
IRIS Thất Sắc Huyết Kim 30% 20h22 ngày 25/9
IRIS kỵ thú Tuần Lộc 20h25 ngày 25/9
Taurus Thất Sắc Huyết Kim 30% 20h50 ngày 25/9
TiềuPhu Thất Sắc Huyết Kim 30% 19h14 ngày 26/9
TiềuPhu chỉ Giáng Sinh 19h17 ngày 26/9
NgaCụcCức kỵ thú Tuần Lộc  19h27 ngày 26/9
NgaCụcCức Thất Sắc Huyết Kim 30% 19h27 ngày 26/9
Zues phù Giáng Sinh  21h33 ngày 28/9
Zues Thất Sắc Huyết Kim 30% 00h17 ngày 30/9
IRIS      chỉ Giáng Sinh    16h55 ngày 1/10

 

Phần thưởng: 


- Đạo hữu mở được Kỵ thú 1s sẽ nhận thêm được 1 kỵ thú Thanh Ngư 50% tốc độ cơ bản


- Đạo hữu mở được 1 Thất Sắc Huyết Kim Bảo Thạch 30% sẽ nhận được 1 Thất Sắc Huyết Kim 30%


- Đạo hữu mở được nhẫn Giáng Sinh sẽ nhận được thêm 01 Giáng Sinh Tuyết Hoa Giới Chỉ.


- Đạo hữu mở được Phù Giáng Sinh sẽ nhận được thêm 01 Giáng Sinh Tuyết Hoa Hộ Phù.

 

Không có mô tả ảnh.

 

Lưu ý:

 

- Phần thưởng sẽ được gửi bưu kiện trong vòng 7 ngày sau khi có danh sách nhận thưởng trên trang chủ.

- Phần thưởng sẽ được khóa định trực tiếp.

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  • Fanpage

  • thucsonkyhiep3d@gmail.com

  • ĐT: 0927427898/ 0867156502

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!