Thân chào quý Đạo hữu.

 

TS3D xin gửi đến chư vị đạo hữu sự kiện "Tích Điểm Đổi Quà". Kể từ khi bắt đầu sự kiện, đạo hữu chuyển TCash vào game sẽ nhận được điểm tích lũy. Dùng điểm tích lũy này để đổi quà. Còn gì hấp dẫn hơn khi nạp TCash vào game và được nhận quà xịn.

Thời gian:

 

Từ 18h ngày 31/10 đến 23h59 ngày 7/11/2022

 

Nội Dung: 

 

- Cứ mỗi 1000 Tcash chuyển vào game bạn sẽ nhận được 1 điểm tích lũy. 

 

 

Tên Vật Phẩm Điểm + Tcash
Ái Tâm+ Thẻ TY  6 điểm + 3000Tc
Kim Toản 15 điểm + 3000Tc
Đại Hỏa Thạch x100 15 điểm+ 3000Tc
Thất sắc huyết kim 30% 30 điểm + 4000Tc
Thất Sắc TL 5% 60 điểm + 6000 Tc
Ngũ Hành Tinh Hỏa (1 Ngày) 90 điểm+ 8000 Tc
Thất Sắc TL 10% 120 điểm + 14.000 Tc
PBP Thiên Lam 150 điểm + 30.000 Tc

 

Để đổi được vật phẩm quý, ngoài điểm tích lũy, đạo hữu cần có số TCash tương ứng trong tài khoản WEB để khi đổi vật phẩm, GM sẽ trừ điểm tích và TCash trong tài khoản web.

VD: Để đổi Kim Toản bạn cần có 18.000 Tcash ở web để thực hiện chuyển 15.000 Tcash vào game sử dụng (tương đương 15 điểm) còn 3000 TCash sẽ bị tiêu hao khi xác nhận đổi

 

- Các vật phẩm không khoá định

 

- Vật phẩm sẽ được trao trong vòng 72h kể từ khi đạo hữu đạt được các mốc

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!