Thân chào quý đạo hữu,

 

BTQ xin thông báo có sự điều chỉnh thời gian xuất hiện boss thế giới, theo đó, boss TG sẽ xuất hiện vào những khung giờ sau:

 

 Trư Diện 00h41- 18h18

 

 Vô Ảnh Thần Quân 02h32- 15h22

 

A bồ đề đạt 07h55- 21h17

 

Giang Dưong 14h12- 03h21

 

Sa Cương Tân Di 01h30- 19h47

 

Cương Thi 16h23- 22h45

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!