Thân chào quý Đạo hữu

 

Thiết Tượng quay trở lại lần này, quyết phục thù những đạo hữu đã chinh phục được những điều kiện khắc nghiệt mà những lần trước đã đưa ra. Để thuyết phục được Thiết Tượng, quý đạo hữu ắt hẳn phải có những năng lực phi thường.

 

Trong lần thử thách này, liệu có vị đạo hữu nào có đủ khả năng chiến thắng được những thử thách cực kỳ khó khăn và giành lấy phần thưởng xứng đáng từ Thiết Tượng. Hãy đến với sự kiện "Thách Thức Thiết Tượng" để giành lấy những vinh quang mà Thiết Tượng mang lại.

 

Thời gian sự kiện:

 

Từ 19h00 ngày 9/01 đến 23h59 ngày 19/1/2021

 

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, đạo hữu nào có vũ khí và trang bị từ 5x trở lên và có cấp độ màu từ Thiên Thanh trở lên khảm nạm thành công 1 vật phẩm đến +10, đến +15 sẽ nhận được phần thưởng.

 

- Sự kiện KHÔNG áp dụng cho Kỵ Thú.

 

- Các Hạng Mục gồm: Vũ Khí và Trang Bị có cấp độ từ 5x trở lên.

 

Nếu đạo hữu dừng khảm nạm ở cấp độ nào thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

 

Khảm Nạm Thành Công +10 - 1 viên cửu trùng thái tinh (25% tỉ lệ thành công +9)
- 1 đại hoành
- 1 đại quang
 
Khảm Nạm Thành Công +11 - 1 viên kim toản (100% khảm nạm thành công của cấp 1 đến 9) 
- 100 đại hoả thạch
- 200 tiểu hoả thạch
- 200 mảnh thạch
- 200 đá thiên tinh
 
Khảm Nạm Thành Công +12 - 2 viên ý tinh
- 1 viên kim toản
- 1 viên 7s thiên lam 10%
- 200 đại hoả thạch
- 200 mảnh thạch
- 200 đá thiên tinh
- 200 tinh thạch
 
Khảm Nạm Thành Công +13

1 viên thập nhất thái tinh (+10% khảm nạm 11)
1 viên 7s thiên lam 20%

300 đại hoả thạch
300 mảnh thạch
300 đá thiên tinh
300 tinh thạch

Khảm Nạm Thành Công +14

- 1 viên thập nhị thái tinh (+10% khảm nạm +12)
- 1 viên 7s thiên lam 30%

- 300 đại hoả thạch, 300 mảnh thạch, 300 đá thiên tinh, 300 tinh thạch

Khảm Nạm Thành Công +15 - 1 viên thập tam thái tinh (15% khảm nạm +13)
- 1 viên 7s thiên lam 50%
- 400 đại hoả thạch, 400 đá thiên tinh, 400 tinh thạch, 400 mảnh thạch
 

 

Phần thưởng đặc biệt: giành cho đạo hữu nào khảm nạm thành công từ 2 món vũ khí hoặc trang bị +15 sẽ được tặng 1 vũ khí hoặc trang bị+12 có màu sắc, thuộc tính tuỳ chọn


 Lưu Ý:

 

Mỗi tài khoản, nhân vật chỉ được đăng ký nhận thưởng 1 lần ở mỗi cấp độ khảm nạm từ 10 đến 15 cho mỗi hạng mục vũ khí và trang bị.  Dù có khảm thành công nhiều hơn 2 vật phẩm ở cùng cấp độ của cùng hạng mục cũng chỉ được tính 1 phần quà

 

VD: Đạo hữu khảm 2 vũ khí +10 thành công và đăng ký ngay mốc +10 thì sẽ chỉ được  nhận thưởng 1 phần quà cho mốc 10 ở hạng mục vũ khí, và được đăng ký tiếp ở mốc 11...đến 15

 

- Đạo hữu khảm thành công vũ khí +10, và 2 trang bị +10, sẽ chỉ được nhận 2 phần quà cho mốc 10 ở hạng mục vũ khí và trang bị, và được đăng ký nhận thưởng tiếp ở mốc 11 đến 15

 

Một nhân vật có thể đăng ký giải thưởng ở nhiều cấp độ khảm nạm cùng 1 hạng mục

 

Sự kiện chỉ áp dụng cho các nhân vật khảm nạm thành công và gửi đăng ký tại nhóm TS3Dở mỗi cấp độ yêu cầu tại mỗi máy chủ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Trường hợp khảm nạm thành công các mốc yêu cầu, nhưng không thông báo kênh hệ thống, đạo hữu chỉ cần chụp hình vật phẩm vừa khảm nạm thành công ở mốc yêu cầu và cung cấp rõ nội dung yêu cầu theo mẫu để Thánh Điện kiểm tra.

- Các phần thưởng không khoá

- Phần thưởng được gửi bưu kiện trong vòng 3 ngày kể từ khi có thông báo kết quả.

- Nếu có sự cố phát sinh, các nhân vật lợi dụng sư kiện để trục lợi, Thánh Điện sẽ là người quyết định cuối cùng.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!