BTQ xin thông báo boss TG sẽ xuất hiện vào những khung giờ sau:

 

 Trư Diện 00h41- 18h18

 

 Vô Ảnh Thần Quân 02h32- 15h22

 

A bồ đề đạt 07h55- 21h17

 

Giang Dưong 14h12- 03h21

 

Sa Cương Tân Di 01h30- 23h04

 

Cương Thi 16h23- 22h45

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  • Fanpage

  • thucsonkyhiep3d@gmail.com

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!