Thêm Quà Thêm Vui 6h 22/12- 6h 2/1/2024

 

Nội Dung: 

 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đạo hữu nạp TCash vào máy chủ theo mốc qui định sẽ được nhận thêm phần quà hấp dẫn của mốc đó.

 

- Nạp TCash mốc nào, nhận quà mốc đó và không được nhận cả những phần quà ở mốc nhỏ hơn

 

- Số TCash sẽ không tính cộng dồn qua các lần chuyển.

 

Đặc biệt: nếu nạp Tcash ở mốc 6, sẽ được nhận tất cả các phần quà ở các mốc nhỏ hơn
 

Quà Tặng:

 

Mốc 1: Nạp từ 500k: nhận thưởng: 5 Thú Nghiệm

 

Mốc 2: Nạp từ 1 triệu: nhận thưởng: 2 Ngưng Thần Thuỷ

 

Mốc 3: Nạp từ 2 triệu: 1 Sách Pet tùy chọn (Bạo Kích, Nhanh Nhẹn, Thù Hận, Trí Tuệ, Sát Thương, Sức Mạnh)

 

Mốc 4: Nạp từ 3 triệu: nhận thưởng 1 Ngũ Hành Tinh Hỏa 7 Ngày

 

Mốc 5: Nạp từ 4 triệu: nhận thưởng 2 viên Thập Đại Thái Tinh tăng 10% tỉ lệ thành công từ +11 trở lên

 

Mốc 6: Nạp từ 5 triệu: nhận thưởng 2 viên Ðế Quang Thái Tinh tăng 15% tỉ lệ thành công từ + 11 trở lên

 

- Các vật phẩm không khoá định

 

- Vật phẩm sẽ được trao trong vòng 72h kể từ khi đạo hữu đạt được các mốc

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

  • Fanpage

  • thucsonkyhiep3d@gmail.com

  • ĐT: 0945607222

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!