BẢNG XẾP HẠNG SV
Cao thủ
Phú hộ
TCash
 • 1. Vàng01++
 • 2. HERO
 • 3. Right
 • 4. Clover
 • 5. MyXau
 • 6. Marcarita
 • 7. Thanh++
 • 8. Immortal
 • 9. Lavie+
 • 10. A004
 • 1. green1
 • 2. hoangho
 • 3. NaNa+++
 • 4. DÕÄnh
 • 5. WIN++
 • 6. Ken+
 • 7. LONGNHAT
 • 8. noodls
 • 9. Annie
 • 10. MyLove02
 • 1. TUANA*****
BẢNG XẾP HẠNG SV
Cao thủ
Phú hộ
TCash
 • 1. Tzuyu
 • 2. NoName
 • 3. US2
 • 4. LongVnua
 • 5. OBS
 • 6. ConOfPaPa
 • 7. Ring
 • 8. Immortal
 • 9. Xmen
 • 10. Alexandros
 • 1. Tzuyu
 • 2. Legol
 • 3. Socks
 • 4. Tiny
 • 5. Long
 • 6. PU1
 • 7. Mage
 • 8. Xmen
 • 9. MaBu
 • 10. Pod
 • 1. han***
 • 2. 040***
 • 3. hoangt*****
 • 4. uye**
 • 5. han***
 • 6. sunris*****
 • 7. anhha*****
 • 8. kyl***
 • 9. cuibap*****