BẢNG XẾP HẠNG SV
Cao thủ
Phú hộ
 • 1. DSK
 • 2. VHT
 • 3. BäoAnh
 • 4. Hades
 • 5. thanh
 • 6. TomDays
 • 7. MiMi
 • 8. Dragon
 • 9. Eros
 • 10. BéHÕtTiêu
 • 1. MixCherry
 • 2. VHT
 • 3. BäoAnh
 • 4. MonkeyDLuffy
 • 5. Thao
 • 6. Tri®uMçn
 • 7. o0oPio0o
 • 8. Hades
 • 9. DSK
 • 10. giaphucXxXBo
BẢNG XẾP HẠNG SV
Cao thủ
Phú hộ
 • 1. GiaKiet
 • 2. MinhHuy
 • 3. Right
 • 4. Immortal
 • 5. Text
 • 6. LordOnlyOne
 • 7. Lord
 • 8. KeTaMinKing
 • 9. KeTaMinBay
 • 10. NamNhânTC
 • 1. KeTaMinKing
 • 2. Lavie
 • 3. green1
 • 4. hoangho
 • 5. bim1
 • 6. bim2
 • 7. Artour
 • 8. bim3
 • 9. Dude
 • 10. Napuu