BẢNG XẾP HẠNG SV
Cao thủ
Phú hộ
TCash
 • 1. Vàng01++
 • 2. HERO
 • 3. Right
 • 4. Clover
 • 5. MyXau
 • 6. Thanh++
 • 7. Marcarita
 • 8. Immortal
 • 9. Lavie+
 • 10. A004
 • 1. NaNa+++
 • 2. green1
 • 3. hoangho
 • 4. LONGNHAT
 • 5. noodls
 • 6. Pain
 • 7. noodls7
 • 8. DÕÄnh
 • 9. WIN++
 • 10. Ken+
 • 1. TUANA*****
BẢNG XẾP HẠNG SV
Cao thủ
Phú hộ
TCash
 • 1. TGB
 • 2. SCB14
 • 3. C18
 • 4. Anto
 • 5. Xmen
 • 6. T¤t
 • 7. Missouri
 • 8. Legol
 • 9. CØuVân
 • 10. Rabona
 • 1. Socks
 • 2. TrMyLan
 • 3. KingNood
 • 4. Tzuyu
 • 5. MaBu
 • 6. Heroin
 • 7. T¤t
 • 8. C18
 • 9. Mage
 • 10. Pod
 • 1. han***
 • 2. han**
 • 3. han***
 • 4. 040***
 • 5. kyl***
 • 6. 09720*****
 • 7. uye**
 • 8. tien****
 • 9. tanch*****
 • 10. sunris*****
 • 11. thanh****
 • 12. anhha*****
 • 13. lin***
 • 14. han***
 • 15. hoangt*****
 • 16. MonMo****
 • 17. cuibap*****
 • 18. laogiame********
 • 19. tien****
 • 20. ducnh****
 • 21. ngockh*****